?CJT(长江)品牌的线对板连接器-华秋商城 yabo2019打不开,亚博娱乐安全吗,www.yabo210.con
hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品连接器(Connector)线对板连接器 当前“线对板连接器”共 427 条相关库存

CJT(长江)品牌的线对板连接器

华秋商城代理的线对板连接器芯片全系列,有CJT(长江)品牌芯片,都是华秋商城自营的正品现货线对板连接器芯片。
 • 品牌

  清除
 • 类型

  清除
 • 级别数

  清除
 • 每级针脚数

  清除
 • 电流

  清除
 • 电压

  清除
 • 线规

  清除
 • 间距

  清除
 • 样式

  清除
 • 连接器类型

  清除
 • 触头类型

  清除
 • 配接间距

  清除
 • 针脚数

  清除
 • 排数

  清除

应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
品牌:CJT(长江)×
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格类型级别数每级针脚数电流电压线规间距样式连接器类型触头类型配接间距针脚数排数
C3030WR-2x1PC3030WR-2x1PCJT
长江
间距3.0mm 弯插 镀锡 2(2x1)位 针座 Micro Fit 3.0
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.7546

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.118"(3.00mm)
2
2
A2006WV-2x8PA2006WV-2x8PCJT
长江
间距2.0mm 直插 镀锡 16(2x8)位 母座
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.5796

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.079"(2.00mm)
16
2
A2006WV-2x6PA2006WV-2x6PCJT
长江
间距2.0mm 直插 镀锡 12(2x6)位 母座
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.3983

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.079"(2.00mm)
12
2
A2006WV-2x4PA2006WV-2x4PCJT
长江
间距2.0mm 直插 镀锡 8(2x4)位 母座
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.2729

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.079"(2.00mm)
8
2
A2508WR-F-6PA2508WR-F-6PCJT
长江
间距2.5mm 弯插 镀锡 6位 针座 带定位
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.5488

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.098"(2.50mm)
6
1
A2541HWR-2x8PA2541HWR-2x8PCJT
长江
间距2.54mm 弯插 镀金 16(2x8)位 排母
数据手册

现货:990

可订期货

¥1.274

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
16
2
A2541HWR-2x7PA2541HWR-2x7PCJT
长江
间距2.54mm 弯插 镀金 14(2x7)位 排母
数据手册

现货:1000

可订期货

¥1.1833

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
14
2
A2541HWR-2x6PA2541HWR-2x6PCJT
长江
间距2.54mm 弯插 镀金 12(2x6)位 排母
数据手册

现货:980

可订期货

¥0.9702

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
12
2
A2541HWR-2x5PA2541HWR-2x5PCJT
长江
间距2.54mm 弯插 镀金 10(2x5)位 排母
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.8036

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
10
2
A2541HWR-8PA2541HWR-8PCJT
长江
间距2.54mm 弯插 镀金 8位 排母
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.637

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
8
1
A2541HWR-6PA2541HWR-6PCJT
长江
间距2.54mm 弯插 镀金 6位 排母
数据手册

现货:928

可订期货

¥0.4802

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
6
1
A2541HWR-5PA2541HWR-5PCJT
长江
间距2.54mm 弯插 镀金 5位 排母
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.4022

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
5
1
A2541WR-2x2PA2541WR-2x2PCJT
长江
间距2.54mm 弯插 镀金 4(2x2)位 排针
数据手册

现货:945

可订期货

¥0.2774

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
4
2
A2541WV-2x7PA2541WV-2x7PCJT
长江
间距2.54mm 直插 镀金 14(2x7)位 排针
数据手册

现货:873

可订期货

¥0.8036

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
14
2
A2541WV-2x4PA2541WV-2x4PCJT
长江
间距2.54mm 直插 镀金 8(2x4)位 排针
数据手册

现货:793

可订期货

¥0.4592

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
8
2
A2541WV-2x3PA2541WV-2x3PCJT
长江
间距2.54mm 直插 镀金 6(2x3)位 排针
数据手册

现货:804

可订期货

¥0.3412

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
6
2
A2541WV-2x2PA2541WV-2x2PCJT
长江
间距2.54mm 直插 镀金 4(2x2)位 排针
数据手册

现货:796

可订期货

¥0.2295

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
4
2
A2541HWV-2x3PA2541HWV-2x3PCJT
长江
间距2.54mm 直插 镀金 6(2x3)位 排母
数据手册

现货:970

可订期货

¥0.4094

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
6
2
A2508WV-F-8PA2508WV-F-8PCJT
长江
间距2.5mm 直插 镀锡 8位 针座 带定位
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.5488

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.098"(2.50mm)
8
1
A2541HWV-3PA2541HWV-3PCJT
长江
间距2.54mm 直插 镀金 3位 排母
数据手册

现货:960

可订期货

¥0.2047

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
3
1
A2541WR-2x4PA2541WR-2x4PCJT
长江
间距2.54mm 弯插 镀金 8(2x4)位 排针
数据手册

现货:950

可订期货

¥0.5096

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100"(2.54mm)
8
2
A2543WV-7PA2543WV-7PCJT
长江
间距2.54mm 直插 镀锡 7位 针座 2510
数据手册

现货:982

可订期货

¥0.3184

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100" (2.54mm)
7
1
C2504WV-4PC2504WV-4PCJT
长江
间距2.54mm 直插 镀锡 4位 针座 2510
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.3541

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100" (2.54mm)
4
1
C2504WV-3PC2504WV-3PCJT
长江
间距2.54mm 直插 镀锡 3位 针座 2510
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.2754

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.100" (2.54mm)
3
1
C3030WV-2x6PC3030WV-2x6PCJT
长江
间距3.0mm 直插 镀锡 12(2x6)位 针座 Micro Fit 3.0
数据手册

现货:1000

可订期货

¥2.2339

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.118"(3.00mm)
12
2